Stiklo koliažų projektas

„IKEA Industry Lietuva“ paskelbus 2019 metų socialinių projektų konkurso laimėtojus, tarp laimėjusių socialinių iniciatyvų yra ir „IKEA Industry Lietuva“ paremtas VŠĮ „Stiklo namai“ projektas „Mes mylim Kazlų Rūdą“. Ši iniciatyva sutelkė miesto bendruomenės vaikus bei suteikė jiems naujų kūrybinių įgūdžių. Grafičių bei stiklo mozaikos technikų pasimokiusių vaikų geriausius piešinius profesionalūs menininkai pavertė Kazlų Rūdą puošiančiomis dekoracijomis.

Skaityti daugiau Stiklo koliažų projektas

Jokie reitingai neatspindi tikrosios mokymo vertės

Mieli mūsų mokyklos bendruomenės nariai ir bičiuliai, reitingai  – tai tik apibendrinti ir dažnai tendencingai pakomentuoti egzaminų, pasiekimų patikrinimų įvertinimai. Jau vis plačiau diskutuojama, kieno užsakymu reitinguojamos mokyklos, nes pasaulinėje praktikoje tai nėra labai populiaru. Jokie reitingai neatspindi tikrosios mokymo vertės, nes mokykla – ne tik pažymiai, bet ir daug didesnė nepamatuojama ir nepasveriama ugdymo visuma. Čia ugdomos asmenybės, čia puoselėjamos jų vertybės ir formuojamas teisingas požiūris į save ir pasaulį, čia ugdomas gebėjimas teisingai pasirinkti.

Skaityti daugiau Jokie reitingai neatspindi tikrosios mokymo vertės

Mokinių ir jų tėvų (globėjų) dėmesiui!

Karantinui tęsiantis iki balandžio 27 dienos, pratęsiamas ir mokymas(is) nuotoliniu būdu. Kviečiame moksleivius būti aktyviais šio mokymosi proceso dalyviais, kad po karantino sugrįžę į mokyklą, sėkmingai galėtume tęsti mokymąsi įprastu būdu.
Tikimės visų mokyklos bendruomenės narių – mokinių, jų tėvų ir mokytojų – susitelkimo ir geranoriško bendradarbiavimo šiuo svarbiu laikotarpiu.
Mokyklos administracija

UŽ VIRTUALIOJE ERDVĖJE ATLIKTUS NETEISĖTI VEIKSMUS TAIP PAT TEKS ATSAKYTI❗️

Mokymasis iš namų naudojant technologijas 💻📲💿🖥 tapo iššūkiu mokytojams, mokiniams ir jų tėvams. Prie to greit visi prisitaikysim. Bet atsiranda asmenų, kurie nuotolines pamokas bando apsunkinti ar net sutrukdyti 😔.
☝️ Jau buvo atvejų, kai mokiniai perduoda savo prisijungimo duomenis ar persiunčia online pamokų nuorodas pašaliniams asmenis😠. Pastarieji trukdo pamokas, tyčiojasi, vartoja necenzūrinius žodžius ar siuntinėja įvairius nepadorius vaizdelius 🤐
☝️Atkreipiame dėmesį, kad
UŽ VIRTUALIOJE ERDVĖJE ATLIKTUS NETEISĖTI VEIKSMUS TAIP PAT TEKS ATSAKYTI❗️
Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas-UŽTRAUKIA BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ❗️❗️❗️
Policija ragina rimtai žiūrėti į nuotolinį mokymąsi ir pataria:
👉 Mokiniams niekada neperduoti savo prisijungimo prie elektroninių dienynų (ar kitų paskyrų) slaptažodžių pašaliniams asmenims ⛔️, nes taip gali būti pasisavinti ir kiti Jūsų duomenys.
👉 Online pamokose bendrauti mandagiai ir draugiškai.
👉 Nesiuntinėti iš mokytojų gautų nuorodų svetimiems žmonėms.
👉Tėvams domėtis ugdymosi procesu, pakontroliuoti jo eigą.
👉 Mokytojams 👩‍🎓 šalinti netinkamai besielgiančius ar pašalinius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.
👉 Netoleruoti elektroninių patyčių‼️ Nepalaikyti jų atsiradimo ar platinimo.
Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per “www.epolicija.lt”