2017 m Nacionalinis matematinis ir gamtamokslinis raštingumo konkursas

Gruodžio mėnesį Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos 8–10 (39) klasių mokiniai dalyvavo “Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo“ konkurse 2017 m. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Bus pateikta viena užduotis, sudaryta iš matematikos ir gamtos mokslų klausimų, jos trukmė – 1,5 val. Geriausiai atlikę užduotis 8a klasė Aurelija Dainoraitė, 8a klasė Laurynas Kondakovas ir 10a klasė Tomas Kuprinskas apdovanoti ŠMM konkurso laimėtojų diplomais.