2021 m. kovo 18 d. įvyko Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio mokyklos bendruomenės susitikimas su Kazlų Rūdos savivaldybės meru Mantu Varaška.

2021 m. kovo 18 d. įvyko Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio mokyklos bendruomenės  susitikimas su Kazlų Rūdos savivaldybės meru Mantu Varaška, kuris pristatė mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2026 metų planą. Pristatymo metu nebuvo pateikta argumentų, pagrindžiančių pertvarkos tikslingumą ir ugdymo kokybės užtikrinimą. Šis planas orientuotas tik į finansinius ir ūkinius pajėgumus.

Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenės susirinkime, vykusiame 2021-04-01, pakartotinai buvo pareikšta bendruomenės pozicija dėl mokyklų tinklo pertvarkos plano 2021–2026:

Bendruomenės nariai išreiškė nepritarimą pertvarkos 2021–2026 m. planui ir prašė neskubėti vykdyti pertvarkos plano, atsižvelgti į ŠMSM nuomonę, kad Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos perspektyvą keisti tik po tinklo kūrimo taisyklių pakeitimo. Bendruomenės atstovai pritarė Ministerijos nuomonei, kad Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos jungimas prie Kazio Griniaus gimnazijos nėra tikslingas kol nėra pakeistos tinklo pertvarkos  taisyklės, todėl ši mokykla kaip savarankiškas juridinis asmuo atitinka teisės aktuose nustatytus kriterijus. Mokyklos bendruomenės atstovai pateikė Mantui Varaškai, savivaldybės merui, pastabas dėl socialiniuose tinkluose nuolat reiškiamo nepagarbaus požiūrio į mokytojus.

                                                                 Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos inf.