2018 m. kovo 9 d. vyko Kazlų Rūdos miesto švietimo įstaigų bendruomenių bendros akcijos „Sugrįžkite namo“ ir „Gyvasis tautos žiedas“, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai . Šias akcijas , skirtas Kovo 11- ai, inicijavo ir organizavo Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė.

Prie Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos pastato susirinkę moksleiviai, mokytojai, miesto vadovai kalbėjo ne tik apie Lietuvos pasiekimus, bet ir apie didžiausią mūsų valstybės problemą – emigraciją.

Šventės dalyviai paleido į dangų puokštes su daugiau kaip 100 helinių balionų, su prie jų pririštais simboliniais laiškeliais mūsų tėvynainiams, gyvenantiems kitose valstybėse. Laiškeliuose buvo  išreikšta mūsų meilė Lietuvai ir kvietimai tautiečiams sugrįžti namo…

Palydėję plojimais išskrendančius tautinės vėliavos spalvų balionų puokštes, akcijų dalyviai susikibo rankomis bendrai akcijai „Gyvasis tautos žiedas“. Vėliau,  puikiai nusiteikę, garsiais „Valio“… pasitikome parbėgančius tradicinio bėgimo dalyvius…