6c KLASĖS MOKINIŲ IŠVYKA Į VILNIŲ

Vasario 21 d. 6c klasės mokiniai vyko į knygų mugę Vilniuje. Ši knygų mugė buvo jubiliejinė, 20 –oji. Knygų mugės tema „ Po 20-ties metų!” Mugėje praleidome 4 valandas: aplankėme vaikų literatūros salę, bibliotekų erdves, knygų leidyklų salę ir muzikos salę.

Vaikų literatūros salėje ir bibliotekose išbandėme įvairias veiklas: gaminome ženkliukus, knygų skirtukus, restauravome knygos lapą, sukome laimės ratą ir dalyvavome kitose veiklose. Muzikos salėje sutikom daug įžymių žmonių ir grupių: Saulių Prūsaitį, Vaidą Baumilą, Moniką Pundziūtę (Monique), „8 kambarį“, Lilą ir Innomine, „G&G Sindikatą“, Liną Adomaitį, Vidą Bareikį, Jurgį Brūzgą ir daug kitų. Vykstant į mugę gavome užduotį – pakalbinti žymų žmogų. Visi šią užduotį atlikome, nes buvo labai įdomu – dauguma parengėme interviu su muzikos pasaulio atstovais. Po knygų mugės visi buvome pilni emocijų. Keliaujant namo dalinomės įspūdžiais ir klausėmės vieni kitų parengtų interviu. Kelionė buvo be galo smagi ir įdomi, tad visiems patariame kitais metais apsilankyti knygų mugėje ir taip pat parsivežti daug įspūdžių!