Š. m. gruodžio 3 d. Kazlų Rūdos Prano  Dovydaičio pagrindinės mokyklos  bendruomenė  minėjo Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio132-ąsias gimimo metines.

Mūsų mokyklos bendruomenė tuo pačiu pažymėjo Prano Dovydaičio, signataro, ministro pirmininko, teisininko, filosofijos mokslų daktaro, profesoriaus,  enciklopedisto vardo suteikimo mūsų mokyklai 1-ąsias metines.

Mokyklos mokytojų darbo grupė, pasitelkusi į pagalbą kūrybiškus ir pilietiškus mokinius, organizavo garsaus mūsų kraštiečio pagerbimą mokykloje.

Mokyklos mokiniai  prisiminė Prano Dovydaičio biografiją, jo atliktus darbus Lietuvai, ruošėsi viktorinai „Ką žinai apie Praną Dovydaitį?“

Mokyklos mokinių grupė, vadovaujama mokytojos Nijolės Gelgotienės, paruošė minėjimo dalyviams,  Prano Dovydaičio giminaičiams, atvykusiems į minėjimą, koncertinę programą, pateikčių programas apie Praną Dovydaitį ir jo nuveiktus darbus Lietuvai, jo žiaurų Kankinio likimą, apie mokyklos bendruomenės veiklą, skirtą žymaus mūsų kraštiečio Prano Dovydaičio  vardo garsinimui.

Į minėjimą atvykęs Prano Dovydaičio sūnėnas Rimantas  atsakė į mokinių pateiktus klausimus apie savo garsų giminaitį, nuoširdžiai papasakojo apie  Dovydaičių šeimos  Lietuvai nusipelniusius asmenis ir savo vaikystės prisiminimus apie Praną Dovydaitį.  Jis vietė mokinius siekti mokslo žinių, kaip to siekė Pranas Dovydaitis.

Minėjimo dalyviai prie Prano Dovydaičio paminklo padėjo gėles, uždegė atminimo žvakeles,, Prano Dovydaičio atminimą pagerbė tylos minute, sugiedojo Lietuvos himną.

Mokyklos bendruomenė dėkoja atvykusiems Prano Dovydaičio giminaičiams už šiltą bendravimą, pasidalintus prisiminimus, bendradarbiavimą siekiant įamžinti Prano Dovydaičio atminimą. Mokyklos bendruomenė didžiuojasi suteiktu pasitikėjimu vadintis Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio vardu.

sdr
sdr
oznor
cof
sdr
sdr
cof
cof
cof
cof
oznor
cof
oznor
cof
cof
dav
dav
sdr