Misija

Misija – mokykla – tai organizacija, siekianti išsiugdyti asmenį, gebantį savarankiškai bei kolektyviai spręsti savo ir visuomeniškas gyvenimo problemas, kūrybiškai reaguoti į šiuolaikinio pasaulio iššūkius, gebantį sąmoningai įprasminti savo gyvenimą besikeičiančiame informacijos amžiuje..