Vizija

Vizija – dešimtmetė mokykla, kurioje visa bendruomenė (mokiniai, mokytojai, tėvai, vadovai) nuolat mokosi, tobulėja ir geba bendradarbiauti, yra aktyviai įsitraukus į mokyklos veiklos tobulinimo procesą bei visapusiškai atsakinga už ugdymo(si) rezultatus.