ATOSTOGOS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 5–10 KLASĖSE

 Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.;

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasėms – 185 ugdymo dienos;

Ugdymo proceso pabaiga – 2019 m. birželio 21 d.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
Vasaros atostogos 2019 m. birželio 25 d. –  rugpjūčio 31 d.

Mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais:

1-asis – 09-03 – 01-25;

2-asis – 01-28 – 06-21.