MOKSLO METŲ TRUKMĖ

8. Ugdymo organizavimas 5–10 klasėse 2020–2021 mokslo metais:

8.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.;

8.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasėms – 185 ugdymo dienos;

8.3. Ugdymo proceso pabaiga – 2020 m. birželio 23 d.

8.4. Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d.–spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d.–2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d.–vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d.–balandžio 9 d.
Vasaros atostogos 2021 m. birželio 25 d.– rugpjūčio 31 d.

9. Mokykla ugdymo procesą skirsto pusmečiais:

9.1. 1-asis pusmetis – 2020-09-01–2021-01-22;

9.2. 2-asis pusmetis – 2021-01-25–2021-06-23.