Bendra informacija dėl Sutvirtinimo sakramento

Kazlų Rūdos parapijoje Sutvirtinimo sakramentui bus ruošiami jaunuoliai nuo 13-18 m. Norintys priimti šį sakramentą kviečiami lapkričio 15 d. (sekmadienį) dalyvauti 12 val. Šv. Mišiose (laikantis visų pandemijos metu nustatytų reikalavimų). Po jų vyks susirinkimas ir registracija.

Užpildytą prašymo formą ruošti Sutvirtinimo sakramentui atsiųsti kazluparapija@gmail.com arba atnešti į kleboniją darbo metu arba prieš ar po Šv. Mišių.
Nuo 18 m. ir vyresni ruošiami Sutvirtinimo sakramentui katechumenatuos, kurie yra Marijampolėje, Šakiuose, Garliavoje ir Alytuje.   

Tikybos mokytoja J. Paužienė