Naujienos

Naujienos

Paskutinė 8-tokų pamoka!

„Sudie, mokykla! Sveika, vasara!“- taip vadinosi paskutinė klasės valandėlė 8c klasės mokiniams. Ji  prasidėjo mokyklos Lauko klasėje. Čia visus 8c klasės mokinius, sėkmingai baigusius mokslo metus, pasveikino mokyklos direktorė ir jos pavaduotoja. Jos padėkojo mokiniams už aktyvią veiklą mokykloje visus ketverius metus, nes jie buvo visur: šoko, dainavo, sportavo, piešė, dalyvavo olimpiadose,  pasidžiaugė puikiais jų mokslo rezultatais. Tai liudija ir diplomų bei padėkų gausa už sėkmingą dalyvavimą savivaldybės ir šalies renginiuose, konkursuose, labai gerą mokymąsi. Etikos mokytoja N. Gelgotienė džiaugėsi, kad šios klasės mokiniai buvo aktyvūs jos pagalbininkai, organizuojant mokyklos renginius, įsitraukiant į savanorystės veiklas.  Visiems mokiniams buvo įteikti Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimo pažymėjimai.                                                                                                

Skaityti daugiau Paskutinė 8-tokų pamoka!

Finansinio raštingumo projektas

Finansinis raštingumas bei verslumo gebėjimai labai svarbūs siekiant mokinių asmeninės ūgties, suteikia pasitikėjimą savimi, formuoja kompetencijas priimant finansinius sprendimus, siekiant karjeros, todėl būtina didesnį dėmesį skirti mokinių ekonominio bei probleminio mąstymo lavinimui. Tad  146 Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos mokiniai 2020-2021 mokslo metais dalyvavo Finansinio raštingumo projekto veiklose „Nemokamų pietų nebūna“, „Paskolos“, „Šventinis krepšelis“.

Skaityti daugiau Finansinio raštingumo projektas

Šalies vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Mūsų mokyklos užsienio kalbų mokytojai kviečia savo mokinius per mokslo metus išbandyti save įvairiose veiklose. Viena jų – šalies vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“. Mokiniai iš pasirinktos užsienio kalbos į gimtąją kalbą savarankiškai verčia konkurso rengėjų parinktus tekstus. Dalyvaudami renginyje mokiniai pagilina užsienio kalbų ir gimtosios kalbos žinias bei gebėjimus, „pasimatuoja“ vertėjo profesiją.

Skaityti daugiau Šalies vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“