Naujienos

Naujienos

DĖL UGDYMO PROCESO KOREGAVIMO 2019 M. BIRŽELIO 13 – 14 DIENOMIS

2019 m. birželio 13-14 dienomis dėl ekstremalaus kaitros reiškinio, esant temperatūrai aukštesnei nei 28 laipsniai, mokiniai į mokyklą gali neatvykti. Ugdymo procesas, atvykusiems mokiniams, vykdomas, o mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija (kiekvienos pamokos pagal tvarkaraštį tema, užduotys, nurodymai ką reikia išmokti ir kita) skelbiama el.dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.