Dėmesio!

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patvirtino, kad mokinių pavasario atostogos perkeliamos  į kovo 13-27 dienas. Todėl ugdomosios veiklos nevyks.


Dėl ugdymo proceso formų po kovo 27 dienos informuosime papildomai.  
Prašome nuolatos tikrinti mokyklos administracijos pateikiamą informaciją per elektroninį dienyną, sekti informaciją mokyklos internetinėje svetainėje bei mokyklos feisbuko puslapyje.

Rekomenduojame mokiniams šių neeilinių atostogų metu mokytis savarankiškai.

Primygtinai visų prašome, laikytis ekstremaliai situacijai nustatytų reikalavimų, nesilankyti viešose vietose, nebūti didesniuose žmonių susibūrimuose, būti dėmesingiems viešajame transporte, laikytis higienos reikalavimų.


Mokyklos administracija