„Etnokultūrinis paveldas – tautinės savimonės kraitis“

Mokykloje antrus metus vykdomos projekto „Etnokultūrinis paveldas – tautinės ir pilietinės savimonės kraitis“ įvairios veiklos. Jos padeda ugdyti 6-8 klasių mokinių bendrąsias kompetencijas: kultūrinę, pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo. Ugdytiniai noriai įsitraukę į materialiosios ir nematerialiosios etnokultūros pažinimą: jie yra pabuvoję mūsų senolių sodybose Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse bei J.Basanavičiaus gimtinėje Ožkabalių kaime, Vilkaviškio raj.

Mokiniai išgirsta ne tik įvairių istorijų, bet ir reflektuoja savo etnokultūrinę patirtį: jie susipažįsta su senolių buitimi, sudalyvauja protų mūšyje, rengia parodėles mokykloje – išlieja savo įspūdžius įvairia forma: nuotraukomis, piešiniais, eilėraščiais, straipsniais ir kt. Taip pat projekto dalyviai vyksta į muzikinobei Nacionalinio Kauno Dramos Teatro spektaklius.

Taigi vaikai įsitraukia į įvairiapusišką projekto veiklą, tobulina minėtas kompeten-cijas, turiningai praleidžia laiką, tampa sąmoningesni ir kultūringesni valstybės piliečiai.Taip pat jie noriai dalyvauja dailyraščio konkurse: praėjusiais metais rašytas tarmiškas tekstas, o šiais, minint grožinės literatūros pradininko K.Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, – jo „Metų“ ištraukos eilės.

201 202 203 204 205 Naujas vaizdas 2 Naujas vaizdas 3 Naujas vaizdas 7 Naujas vaizdas 8 Naujas vaizdas 9 Naujas vaizdas 10 Naujas vaizdas 13