Europos kalbų diena

Jau tradiciškai mokykloje įvyko Europos kalbų dienos minėjimas. Per pamokas mokiniai rinko medžiagą, darė vertimus, piešė, klijavo, kūrė. Žodžius – labas, ačiū, meilė, šviesa, ateitis, pinigai, svajonė, viltis išvertė į kiek galima daugiau Europos kalbų, išradingai juos apipavidalino ir papuošė savo klasės duris. 

Šiais metais Europos kalbų diena švenčia 20 -metį. Europos kalbų diena – rugsėjo 26 d. Europos Sąjungoje minima šventė. Pirmą kartą švęsta 2001 m. Jos metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos kalboms, regionų ir tautinių mažumų kalboms.