Informacinio raštingumo ugdymo projektas „Medijų teksto kūrimas“

Informacinio raštingumo ugdymo projektas „Medijų teksto kūrimas“ vyko gegužės mėn. 7-31 dienomis.

Integruotas gimtosios kalbos ir informacinių technologijų projektas „Moki žodį – žinai kelią“ skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Projekte dalyvavo 18 penktokų (5b), 29 septintokai (7a, 7b) ir 21 aštuntokas (8c). Penktokai rašė apie jiems gražiausius žodžius, septintokai – apie skaitymo svarbą ir naudą, aštuntokai – apie gimtosios kalbos vertę. Viešam projekto pristatymui pateikti 8 penktokų, 12 septintokų ir 4 aštuntokų darbai.

Mokytojos: Vilma Ižganaitienė, Jurga Kvietkauskienė, Jurgita Staseliūnienė