Integruota pamoka Kazlų Rūdos miško muziejuje

Rugsėjo 30 dieną. Prano Dovydaičio progimnazijos 5 klasių mokiniai kartu su kūno kultūros mokytojais V. Kazakevičiūte, V.Kazlausku, gamtos ir žmogaus mokytoja R. Žemaitiene organizavo gamtos ir žmogaus fizinio ugdymo interguotą pamoką Kazlų Rūdos miško muziejuje. Su miško augmenija ir gyvūnija mielai supažindino ir papasakojo Redas Rutkauskas Kazlų Rūdos miško muziejaus gidas. Mokiniai klausėsi informacijos apie miškų atkūrimą, saugomas teritorijas, įdomiai pateiką muziejaus įkūrimo istoriją.

Miško muziejuje esantys eksponatai supažindina su įmonės veikla bei istorija, gamtos turtais, fauna ir flora, įmonės kultūriniu gyvenimu, miškininkais, miškininkais veteranais. Antrajame aukšte išdėstytos dažniausiai mūsų miškuose sutinkamų žvėrių ir paukščių skaidrės bei nuotraukos, kanopinių žvėrių ragai, iltys, kiti medžioklės trofėjai.

Gido pasakojimas buvo labai įdomus, sužinojome daugybę faktų, kurių dar buvome nežinoję t.y. apie mišką, augmeniją, miško „gyventojus”. Aplinka – gamtoje funkcionuojanti visuma tarpusavyje susijusių elementų

Integruojamosios programos bendrųjų programų dalis, orientuota į bendrųjų kompetencijų mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo kompetencijų ugdymą.