Iškilmingas Žaliosios vėliavos įteikimas Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinei mokyklai

2019-10-24  Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje vyko iškilminga Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonija. Džiugu, kad tokiu apdovanojimu mokyklos veikla įvertinta jau penktus metus!  Šią vėliavą gauna mokyklos, daug nuveikusios gamtosauginėje veikloje.

Renginį mokiniai pradėjo menine kompozicija (ruošti mokytojų R. Venslauskienės  ir N. Gelgotienės). Jame dalyvavo Lietuvos žaliųjų  judėjimo GM koordinatorius  Renaldas Rimavičius, taip pat  Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas A. Paplauskas, Kazlų Rūdos girininkijos girininkas A. Kazakevičius.

 Gamtosauginės mokyklos veiklą trumpai pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Žemaitienė, o 2018 m.  gamtosauginio komiteto narė, 8a  klasės mokinė, Rugilė Kučiauskaitė pristatė gamtosauginio komiteto įdomią ir turiningą veiklą. Ji kalbėjo apie svarbiausius mūsų padarytus darbus: medelių, miško sodinimą, šiukšlių rinkimo akcijas, aplinkos tvarkymą, vykusias edukacines ir integruotas pamokas, paskaitas, projektinių darbų rašymą, gamtosauginį auditą ir kt.

Renginio  metu mokyklos bendruomenę sveikino garbingi svečiai, gamtosauginių mokyklų koordinatorius Lietuvoje R. Rimavičius  pasidžiaugė „žaliukų“ nudirbtais darbais ir įteikė Žaliąją vėliavą bei aplinkosauginio švietimo fondo sertifikato apdovanojimą  mokyklai. Direktoriaus padėkos raštai buvo įteikti pedagogams:  N. Gelgotoenei,  K. Senkienei,  D. Vaitiekūnienei, R. Žemaitienei bei bibliotekininkei K. Zeidendergienei. Esame dėkingi visai mokyklos bendruomenei už tokį svarbų veiklos įvertinimą.