Išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos Gamtosauginės programos
dalyviai (7-10 klasių mokiniai ir vadovės R. Žemaitienė ir K. Senkienė) š. m. rugsėjo 16 d. vyko į
edukacinę išvyką – Žuvinto biosferos rezervatą.

Ekskursijos dalyviai buvo pasitikti Žuvinto
lankytojų centre. Žuvinto biosferos rezervato direkcijoje – lankytojų centre veikia muziejus
ekspozicija „Ežero evoliucija“. „Čia parodyta Žuvinto gyvenimas visais metų laikais, šio ežero
būdingos žvėrių, paukščių, žuvų, rūšys, kaip atsiranda ir išnyksta ežerai, formuojasi pelkės.
Žuvinto ežeras vadinamas Lietuvos gulbių lopšiu: iš jo gulbės nebylės paplito po mūsų šalies
ežerus…“, – pasakojo gidė. Žiūrėjome videofilmą apie Žuvinto rezervato gamtą. Apžvalgos bokšte
galėjome apžvelgti ežero panoramą ir stebėti paukščius per teleskopus. Šios ekskursijos metu yra
galimybė iš arčiau pažvelgti į natūralios gamtos pasaulį, susipažinti su Žuvinto gamtos vertybėmis.

Gamtosauginės programos dalyviai