Kazlų Rūdos pagrindinei mokyklai suteiktas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio vardas

2017 metų lapkričio 29 dieną Kazlų Rūdos savivaldybės taryba priėmė svarbų nutarimą: suteikti Kazlų Rūdos pagrindinei mokyklai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio vardą. Tad nuo 2018 metų sausio 1 dienos mokykla bus vadinama Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindine mokykla.

Mokyklos bendruomenė jau keletą metų diskutavo apie galimybę tapti Prano Dovydaičio pagrindine mokykla ir kruopščiai atliko „namų darbus“: dalyvavo paminklo signatarui Pranui Dovydaičiui atidengimo šventėje, kiekvienais metais gerbė jo atminimą  per valstybines šventes, bendravo su giminaičiais, lankė Dovydaičių gimtinę, kitas atmintinas vietas, užmezgė draugiškus santykius su Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija, parengė parodą „Prano Dovydaičio biografijos keliu“.

Gruodžio 4-osios rytą Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai bei svečiai susirinko į iškilmingą susirinkimą – Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio 131-ųjų gimimo metinių minėjimą. Renginio metu ir buvo paskelbta svarbi naujiena. Šią ypatingai džiugią žinią mokyklos bendruomenei pranešė Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius.

Iškilmingame  susirinkime sugiedotas Lietuvos Respublikos  himnas, parodyta poetinė-istorinė kompozicija. Renginio vedėjai priminė svarbiausius mūsų kraštiečio Prano Dovydaičio gyvenimo faktus bei nuveiktus darbus. Jie papasakojo, kad Pranas Dovydaitis gimė 1886 metų gruodžio 2 dieną Višakio Rūdos parapijoje, Runkių kaime ir buvo be galo šviesus, stiprus savo dvasia, intelektualus žmogus. Visas jo gyvenimas skirtas Lietuvai ir jos žmonėms: politikai, švietimui, kultūrai ir tiesos paieškoms… Pranas Dovydaitis buvo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras Pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas, pirmosios lietuviškos „Saulės“ gimnazijos (Kaune) direktorius. Savo darbais jis skleidė krikščioniškuosius ir patriotinius idealus, kvietė tautą dvasiniam atsinaujinimui. 1941 metais ištremtas, o 1942 metų lapkričio 4 dieną sušaudytas Sverdlovsko kalėjime, po mirties popiežiaus paskelbtas kankiniu.

Pasidžiaugę garbingo vardo suteikimu, renginio dalyviai nužingsniavo prie Prano Dovydaičio paminklo. Ten padėjo gėlių, uždegė žvakes, tylos minute pagerbė signataro atminimą.

Vadintis šio iškilaus asmens vardu yra ne tik garbė, bet ir rimtas įsipareigojimas –  puoselėti Prano Dovydaičio idealus ir atkakliai darbuotis Kazlų Rūdos bendruomenės labui.

Lietuvių kalbos mokytoja Vilma Ižganaitienė