KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA MINĖJO PRANO DOVYDAIČIO 133-IĄSIAS GIMIMO METINES

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė puoselėja gražią tradiciją – gruodžio pradžioje minėti Vasario 16-osios signataro, mūsų kraštiečio, Prano Dovydaičio gimtadienį.

Gruodžio 3 d. visa mokyklos bendruomenė minėjo Lietuvos šviesuolio atminimą- visi mokiniai per pirmą pamoką savo klasėse žiūrėjo dokumentinį filmą apie Praną Dovydaitį bei atliko praktinę užduotį – sudėliojo  signataro reikšmingą  mintį.

Dalis šeštų klasių mokinių dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje,  į kurią pakvietė istorijos mokytoja Lilijana Raškauskienė. Šioje Prano Dovydaičio atminimui skirtoje pamokoje dalyvavo mokyklos direktorė Aldona Aputienė, signataro sūnėnas Rimvydas Dovydaitis, nuoširdžiai puoselėjantis savo garbaus giminaičio atminimą. Renginyje dalyvavo ir Prano Dovydaičio atminimo įamžinimo grupės nariai, įvairių dalykų mokytojai.

Netradicinėje istorijos pamokoje  buvo  kalbama apie šviesią, kilnią, talentingą Prano Dovydaičio asmenybę bei jo nuveiktus darbus Lietuvai, taip pat parodyta daug svarbios vaizdinės medžiagos, padedančios mokiniams lengviau suvokti šio žmogaus veiklos svarbą mūsų valstybei.

Džiugu, kad šiame renginyje dalyvavę mokiniai buvo aktyvūs,  pateikė daug klausimų Rimantui Dovydaičiui, nuoširdžiai bendravusiam su mokiniais, papasakojusiam jiems šeimos istorijos įdomesnių faktų. Signataro giminaitis  pasiūlė mokiniams  aplankyti visas istorines vietas, susijusias su Pranu Dovydaičiu bei paskatino parengti aplanką, kuriuo vėliau galėtų pasinaudoti ir kiti mokyklos mokiniai.

Prie Prano Dovydaičio paminklo renginio dalyviai padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakeles. Pranui Dovydaičiui atminti nuskambėjo Tautiška giesmė ir tautos mėgstama daina.