Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos ugdymo proceso ir mokyklos veiklos organizavimas 2020-06-01 – 2020-06-19

Mokyklos veikla nuo birželio 1 d. iki birželio 19 d. vykdoma nuotoliniu būdu pagal pamokų tvarkaraštį:

1. Iki birželio 17 d. 5 – 10 klasių mokiniams:
– projektinė, pažintinė ir neformalioji veikla mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymui;
– konsultacijos mokiniams, turintiems nepatenkinamus įvertinimus ar norintiems pagerinti savo pažymių vidurkį.
– švietimo pagalbos priemonės SUP poreikių turintiems mokiniams ir psichologinės konsultacijos to pageidaujantiems mokyklos bendruomenės nariams.

2. Birželio 17 d. – metinių įvertinimų analizė ir galutinių rezultatų fiksavimas 5 – 10 klasių mokiniams.

3. Iki birželio 18 d. teikiama švietimo pagalba, psichologinė pagalba, SUP poreikių turinčių mokinių konsultavimas (vyksta nuotoliniu ir/arba kontaktiniu darbo organizavimo būdu).

4. Birželio 19 d. – ugdymo(si) pasiekimų apibendrinimas ir klasių valandėlės su klasių vadovais (klasių vadovai numato laiką ir informuoja auklėtinius).

5. Birželio 15 – 18 dienomis vyks vadovėlių ir kitų leidinių bei nuotoliniam mokymui skirtos įrangos grąžinimas. Mokiniams, gyvenantiems kitose vietovėse (Antanave, Bagotojoje, Jankuose, Jūrėje) į mokyklą vykti nereikės – jus informuosime iš anksto, kada ir kur atvyks mokyklinis autobusiukas ir jūs galėsite perduoti vadovėlius, kitus leidinius ir paskolintą kompiuterinę įrangą. Kazlų Rūdoje gyvenantys mokiniai atsiskaityti su biblioteka ir mokykla bus kviečiami pagal iš anksto numatytą grafiką birželio 15 – 18 dienomis (jus informuos klasių vadovai).

6. Mokyklos administracija, pagalbos mokiniams ir kiti specialistai dirba mišriu darbo organizavimo būdu. Mokytojai dirba nuotoliniu darbo organizavimo būdu.

7. Mokyklos sekretoriatas bei aptarnaujantis personalas dirba įprastiniu darbo organizavimo būdu.
Ugdymo proceso pabaiga – 2020-06-19.

Administracija