Marijampolės krašto skautų rudens stovykla „Nebūk grybas“

2014 m.spalio 11-12 d. Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje vyko Marijampolės krašto skautų rudens stovykla „Nebūk grybas“. Stovykloje svečius iš Marijampolės apskrities sutiko bei stovyklos veiklas organizavo mokytojos Vita Gudynienė ir Jolita Paužienė.