Matuojamės profesiją „Sauliaus automobilių remonto“ autoservise

Devintos klasės mokiniai ir technologijų mokytojai R. Janušauskas, R. Žemaitienė bei S. Kairienė vyko į Kazlų Rūdoje veikiantį „Sauliaus automobilių remonto“ autoservisą.

Profesinis orientavimas – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui.  Autoserviso savininkas S. Budrevičius supažindino mokinius su remonto dirbtuvėse vykdoma veikla, papasakojo apie automobilių gedimo nustatymą, naudojant  IT, kalbėjo apie padangų montavimą ir balansavimą.   Įmonės vadovas supažindino su autoremontininko darbo alternatyvomis: automobilių priėmėjo remontui, detalių užsakytojo, mechanikų darbų koordinatoriaus, atliktų darbų kontrolieriaus, sąskaitų išrašytojo, aptarė visas karjeros galimybes. Dėkojame autoserviso savininkui S. Budrevičiui už įdomų profesinį veiklinimą, praturtinusį įvairiomis žiniomis.