Minime Lietuvos valstybės šimtmetį

Vasario 16-ąją  mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo   Lietuvos valstybės šimtmečio paminėjimo renginiuose: kartu su šauliais dalyvavome šventose mišiose, prie Vasario 16–osios akto signataro Prano Dovydaičio paminklo padėjome gėlių ir pagerbėme jo atminimą, skanavome šaulių košės ir kvapnios arbatos, apžiūrėjome naująsias šaulių 407-osios kuopos patalpas. Vakare Kazlų Rūdos kultūros centre  žiūrėjomefolkloro spektaklį „Ąžuolų gojelis“, skirtą signataro Prano Dovydaičio ir tautosakos rinkėjo Jurgio Dovydaičio atminimui, grožėjomės ugnies ir pirotechnikos šou „Atkurtai Lietuvai – 100“.

bty
bdr
bdr
bdr
bty
bty
bty
bdr
bdr
bty
bdr