Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa

2020-2021 m. m. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje vyko integruotos istorijos,  pilietinio ugdymo ir nacionalinio saugumo integruotos pamokos 5-10 kl. Nacionalinis saugumas – tai valstybės nepriklausomybės ir konstitucinės santvarkos apsauga, jos gynyba nuo įvairių grėsmių, kylančių tiek iš išorės, tiek šalies viduje.

Šių pamokų metu mokiniai įgijo supratimą apie kylančias grėsmes mūsų šalies saugumui, suvokė, kad kiekvienas Lietuvos pilietis yra atsakingas už šalies saugumą ir gynybą, įgijo žinių, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu. Mokiniai buvo mokomi kaip saugaus elgesio taisykles pritaikyti praktiškai.