„NACIONALINIS MIŠKASODIS 2019“

Paskutinį balandžio šeštadienį visos Lietuvos gyventojai kartu su miškininkais dalyvavo tradicinėje miško sodinimo talkoje – „Nacionaliniame miškasodyje 2019“.

Valstybinių miškų urėdijos iniciatyva gražia miško sodinimo švente siekiama įprasminti bendrą visų rūpestį dėl miškų ir jų išsaugojimo ateities kartoms. Per Nacionalinį miškasodį, kuris šiemet vyko 47-iose vietovėse, buvo įveista apie 100 ha miško.
Jau ketvirti metai į šią akciją aktyviai įsijungia Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė. Ir šiemet būrys mokinių su mokytojomis R. Žemaitiene ir N. Gelgotiene petys petin sodino mišką kartu su Lietuvos premjeru Sauliumi Skverneliu, aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika, VMU vadovu Mariumi Pulkauninku bei gausiu būriu miškui neabejingų talkininkų. Naujai įveistame beržyne ir juodalksnyne pasodinta apie 7000 sodinukų. „Nacionalinio miškasodžio 2019“ įamžinimui garbingi svečiai pasodino ir tris ąžuoliukus.
Dėkojame visiems mūsų mokyklos talkininkams už prasmingą veiklą gražinant ir atkuriant mūsų miškus.