Pramoginė – edukacinė programa „Mokslininkas“

Spalio 1 d. penktų klasių mokiniams iš „Kultūros paso“ siūlomų programų vyko pramoginė – edukacinė programa „Mokslininkas“, kurią organizavo GoCrazy LT organizatoriai. Penktų klasių mokiniai patyrė naujų mokslinių atradimų: atliko bandymus su SAUSU LEDU, gamino stebuklingą spalvotą lavą, pamatė, kaip kietas rutulys tampa skysčiu ir atvirkščiai, išmoko be vėjo užgesinti ugnį, atliko „Degančių rankų“ eksperimentą.

Skaityti daugiau Pramoginė – edukacinė programa „Mokslininkas“

Integruota pamoka Kazlų Rūdos miško muziejuje

Rugsėjo 30 dieną. Prano Dovydaičio progimnazijos 5 klasių mokiniai kartu su kūno kultūros mokytojais V. Kazakevičiūte, V.Kazlausku, gamtos ir žmogaus mokytoja R. Žemaitiene organizavo gamtos ir žmogaus fizinio ugdymo interguotą pamoką Kazlų Rūdos miško muziejuje. Su miško augmenija ir gyvūnija mielai supažindino ir papasakojo Redas Rutkauskas Kazlų Rūdos miško muziejaus gidas. Mokiniai klausėsi informacijos apie miškų atkūrimą, saugomas teritorijas, įdomiai pateiką muziejaus įkūrimo istoriją.

Skaityti daugiau Integruota pamoka Kazlų Rūdos miško muziejuje

Pamoka netradicinėje aplinkoje „Jono Pauliaus II takais. Šiluva – Kryžiaus kalnas“

Rugsėjo 22 d. įvyko išvažiuojamoji integruota dorinio ugdymo (tikybos) ir technologijų pamoka „Jono Pauliaus II takais. Šiluva – Kryžių kalnas“ 8 klasių mokiniams. Ugdymą organizavo 2 mokytojai: Rimantas Janušauskas ir Jolita Paužienė. Kelionės tikslas –  puoselėti dvasines, katalikiškas vertybes prisimenant popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu aplankytas šventas vietas Lietuvoje bei supažindinti su kultūriniais tautos amatais – kryždirbyste.

Skaityti daugiau Pamoka netradicinėje aplinkoje „Jono Pauliaus II takais. Šiluva – Kryžiaus kalnas“

Europos kalbų diena

Jau tradiciškai mokykloje įvyko Europos kalbų dienos minėjimas. Per pamokas mokiniai rinko medžiagą, darė vertimus, piešė, klijavo, kūrė. Žodžius – labas, ačiū, meilė, šviesa, ateitis, pinigai, svajonė, viltis išvertė į kiek galima daugiau Europos kalbų, išradingai juos apipavidalino ir papuošė savo klasės duris. 

Skaityti daugiau Europos kalbų diena

Informacinis viešinamasis renginyje ,,Streso valdymas ir pozityvus mąstymas“

Rugsėjo 13 dieną 7-8  klasių mokiniai dalyvavo Kazlų Rūdos  Visuomenės sveikatos biuro organizuojamame informaciniame viešinamajame  renginyje ,,Streso valdymas ir pozityvus mąstymas“, kur turėjo progą susipažinti su charizmatiška, pozityvumu spinduliuojančia lektore Gintare Razulevičiūte.

Skaityti daugiau Informacinis viešinamasis renginyje ,,Streso valdymas ir pozityvus mąstymas“