Pamoka „Mikroorganizmų atsparumas antibiotikams“

Sausio 29 dieną, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje 9
klasės mokiniams vyko pamoka „Mikroorganizmų atsparumas antibiotikams“.


Bakterijų atsparumas vaistams – tai visuomenės sveikatos iššūkis ir šio
amžiaus problema, nes itin didelę grėsmę kelia neteisingas antibiotikų
vartojimas. Tai problema, kuri brendo ištisus dešimtmečius, ir šiandien
įprastas, anksčiau lengvai įveikiamas  infekcijas išgydyti sunku.
Mikroorganizmų atsparumas vystosi greičiau, negu išrandami ar sukuriami
nauji antimikrobiniai preparatai. Vienas šios problemos sprendimo būdų –
medikų ir visuomenės švietimas apie racionalų ir atsakingą antibiotikų
vartojimą.

Agnė Stankevičienė, Visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokyklų specialistė.