Pamoka netradicinėje aplinkoje „Jono Pauliaus II takais. Šiluva – Kryžiaus kalnas“

Rugsėjo 22 d. įvyko išvažiuojamoji integruota dorinio ugdymo (tikybos) ir technologijų pamoka „Jono Pauliaus II takais. Šiluva – Kryžių kalnas“ 8 klasių mokiniams. Ugdymą organizavo 2 mokytojai: Rimantas Janušauskas ir Jolita Paužienė. Kelionės tikslas –  puoselėti dvasines, katalikiškas vertybes prisimenant popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu aplankytas šventas vietas Lietuvoje bei supažindinti su kultūriniais tautos amatais – kryždirbyste.

Mokiniai kelionės metu aktyviai įsitraukė į veiklą. Pirmiausia nuo Raseinių iki Šiluvos skaičiavo pastatytus kryžius. Šiluvoje prie piligrimų centro pasitiko gidė Rūta, kuri pristatė muziejuje eksponuojamas parodas. Ji supažindino su pirmuoju Mergelės Marijos apsireiškimu Europoje, kuris įvyko 1608 m. Šiluvoje. Mokiniai apžiūrėjo Šiluvos lobį, aplankė apsireiškimo koplyčią. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje sužinojome meno kūrinių simbolines prasmes ir jų istorijas, dalyvavome Šv. Mišiose. Po jų Šiluvos klebonas palaimino mokytojo Rimanto Janušausko pagamintą kryželį. Džiugiai nusiteikę, kad mūsų dirbinys yra tikras pašventintas kryžius, keliavome į Jono Pauliaus II namus, kur laukė sesių vienuolių pagaminti pietūs. Dar labiau visus sušildė ir pakylėjo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio palaiminimas. Sušilę ir pasisotinę keliavome į Šviesos koplytėlė, uždegėme žvakutę prašydami Dievo Motinos Marijos pagalbos ir užtarimo. Aplankėme Jono Pauliaus II nusileidimo aikštę, kurioje palikome bendruomenės „Aš esu“ pagamintas vėliavėles. Jos simbolizuoja žmonių maldas už žmones, kenčiančius nuo įvairiausių priklausomybių.

Kita kelionės stotelė buvo Kryžių kalnas. Mokytojui Rimantui supažindinus su šio kalno istorija ir kryždirbyste, keliavome apžiūrėti kalno ir palikti atvežtąjį Šiluvoje palaimintą kryželį. Prieš grįždami į Kazlų Rūdą, dar kartą maldingai stabtelėjome pranciškonų vienuolyno koplyčioje padėkoti už suteiktas malones.

Kelionės metu aštuntokai atliko saldžiąją refleksija, kurios metu dalinosi savo įspūdžiais, patirtimi  bei gautomis žiniomis. Kad geriau įsisavintų informaciją, mokiniai atliko užduotis Google Classroom platformoje – siuntė nuotraukas, atsakinėjo į klausimus.

Dėkojame Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies klebonui kun. teol. dr. Žydrūnui Kulpiui už finansinę paramą kelionei.

 Tikybos mokytoja Jolita Paužienė