Parama

Mieli Tėveliai ir visi norintys paremti Kazlų Rūdos pagrindinę mokyklą

Nuoširdus ačiū visiems, suteikusiems praeitais metais mūsų mokyklai paramą. 2018 metais mokykla pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą gavo paramos iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio – 709,71 Eur.

Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (2003 m. vasario 7 d., isak. Nr. V-45) Jūs turite teisę dalį savo gautų pajamų per kalendorinius metus mokesčio (iki 2 %) pervesti įstaigai ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą.

Jei šią paramą nusprendėte skirti savo vaikų mokyklai, bet dar neužpildėte reikiamo prašymo, kviečiame tai padaryti dabar, nes prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti iki gegužės 1 d.

Jums reikia užpildyti FR0512 formą, elektroniniu būdu ją galite suvesti VMI svetainėje – deklaravimas.vmi.lt. Galite atvykti į Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos raštinę, čia atsakys į Jums iškilusius klausimus ir padės užpildyti prašymą.

Mokyklos rekvizitai

Gavėjo tipas, E1 prašymo laukelis 2
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), E2 prašymo laukelis 195473940

Iš anksto dėkojame Jums už suteiktą paramą!