Parodos

MOKINIŲ DARBŲ PARODŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

2016–2017 m.m.

 

EilNr Parodos pavadinimas Parodos vieta Parodos laikas Atsakingas asmuo
1 „Aš esu“ Vestibiulis Rugsėjo mėn. L.Makauskienė

Z.Raškinienė

R.Vaivadienė

I.Juškevičienė

N.Jančaitienė

B.Žemaitienė

R.Mocevičiūtė

V.Ižganaitienė

J.Kvietkauskienė

D.Gurevičienė

A.Lasinskienė

D.Botyriūtė

I.Juškaitė-Lipskienė

 

2 „Ornamentas ąsotyje“ 7 kl.

 

I aukštas Spalio mėn. J.Banionienė
3 Parodų ciklas      

Rudens spalvų mozaika

 

Rudens išdaigos

 

Rudens akimirkos

 

Forografijų konkursas- paroda “Aš ir gamta”

 

Vestibiulis Lapkričio mėn.

 

 

 

 

J.Banionienė

 

M.Žemaitienė

 

A.Balnienė

4 Atgimęs gyvenimui medis- projekto “Aplinka- gamtos ir žmogaus kūrinys” paroda

 

I aukštas Lapkričio mėn.

 

M.Žemaitienė
5 V.Kudirkos dailyraščio konkurso geriausių darbų paroda

 

Biblioteka Lapkričio mėn.

 

Z.Raškinienė
6 Mokinių darbų paroda “Piramidės”

 

  Lapkričio mėn.

 

V.Bašinskienė
7 “Žalioji palangė”

 

I aukštas Lapkričio mėn.

 

D.Vaitiekūnienė
8

 

 

 

 

Parodų ciklas     

 Kalėdų gatvė

 

Kalėdinių atvirukų paroda

 

 

 

 

 

 

 

Paroda-konkursas   “Netradicinis

Kalėdų vainikas”

 

 

Forografijų konkursas- paroda “Gamta žiemą”

 

“Mano prakartėlė”

 

 

 

Arbato pasaka

Vestibiulis Gruodžio mėn.  

 

 

R.Mocevičiūtė

B.Žemaitienė

N.Jančaitienė

D.Botyriūtė

R.Vaivadienė

I.Juškevičienė

 

 

J.Banionienė

A.Sakalauskas

R.Janušauskas

 

A.Balnienė

 

 

J.Paužienė

N.Gelgotienė

A.Sakalauskas

 

M.Žemaitienė

9 Mokinių darbų paroda “Simetrijos paslaptys” Biblioteka Vasario mėn. V.Bašinskienė
10 Rankdarbių paroda “Tautiška giesmė” Vestibiulis Vasario mėn. R.Giedraitienė
11 “Meterologiniai prietaisai” 6 kl.

 

Vestibiulis Kovo mėn. S.Kairienė
12 Π dienai paroda “Viskas iš skritulių ir apskritimų” Biblioteka Kovo mėn. V.Bašinskienė
13 “Mano profesija” rusų, vokiečių, anglų kalbų ir IKT integruota mokinių darbų paroda Vestibiulis Balandžio mėn. R.Vaivadienė

N.Jančaitienė

I.Juškevičienė

A.Balnienė

J.Staseliūnienė

R.Mocevičiūtė

B.Žemaitienė

14 Atvirukai iš geometrinių figūrų

 

Biblioteka Gegužės mėn. V.Bašinskienė
15 Įdomieji valgiaraščiai 10kl. -Sveikattiados paroda Vestibiulis Gegužės mėn. R.Žemaitienė

J.Staseliūnienė

16 Konkursas-paroda „Gražiausias lapas matematikos sąsiuvinyje“ Biblioteka Gegužės mėn. V.Bašinskienė
17 “Floristinis vitražas” (6 kl.)

 

Vestibiulis Gegužės mėn. J.Banionienė