Paskutinė 8-tokų pamoka!

„Sudie, mokykla! Sveika, vasara!“- taip vadinosi paskutinė klasės valandėlė 8c klasės mokiniams. Ji  prasidėjo mokyklos Lauko klasėje. Čia visus 8c klasės mokinius, sėkmingai baigusius mokslo metus, pasveikino mokyklos direktorė ir jos pavaduotoja. Jos padėkojo mokiniams už aktyvią veiklą mokykloje visus ketverius metus, nes jie buvo visur: šoko, dainavo, sportavo, piešė, dalyvavo olimpiadose,  pasidžiaugė puikiais jų mokslo rezultatais. Tai liudija ir diplomų bei padėkų gausa už sėkmingą dalyvavimą savivaldybės ir šalies renginiuose, konkursuose, labai gerą mokymąsi. Etikos mokytoja N. Gelgotienė džiaugėsi, kad šios klasės mokiniai buvo aktyvūs jos pagalbininkai, organizuojant mokyklos renginius, įsitraukiant į savanorystės veiklas.  Visiems mokiniams buvo įteikti Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies baigimo pažymėjimai.                                                                                                

Po iškilmingos klasės valandėlės dalies klasės vadovė R. Vaivadienė pakvietė auklėtinius ir jų tėvelius prisiminti drauge nuo penktos klasės Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje praleistus metus – pažiūrėti filmuką „Kelionė prasideda …“ Klasės vadovė sakė, kad visi kartu praleisti metai buvo įsimintini, nes ji kartu su vaikais džiaugėsi jų laimėjimais, pasiekimais, drąsino, kai nesisekė, drausmino, kai neapgalvotai elgėsi, dalyvavo renginiuose, ekskursijose. Už savo auklėtinius klasės vadovė labai dėkinga ir jų tėveliams, nes jie aktyviai dalyvavo klasės gyvenime (įdomios klasės valandėlės, įsimintinos klasės išvykos), padėjo spręsti įvarius mokyklai svarbius klausimus. 

8c klasės mokiniai ir jų tėveliai dėkoja Mokytojams už suteiktas žinias, kantrybę, pasitikėjimą. Savo mokyklai mokiniai paliko rankų darbo dovaną – pačių rankomis nupintus paveikslus (nuoširdus AČIŪ technologijų mokytojai J. Banionienei už pagalbą ir patarimus, skirtą laiką, ruošiant dovaną mokyklai).                                                                          

Klasės lentoje liko užrašyti žodžiai: Tai – ne pabaiga. Tai – tik naujo kelio pradžia!                 

 Linkiu gražios vasaros ir sėkmės savo auklėtiniams.

8c klasės vadovė Regina Vaivadienė