Paskutinė aštuntokų pamoka

Paskutinė aštuntokų pamoka

Mes lyg paukščiai,
Lyg tie eiklūs paukščiai,
Augom šios mokyklos delnuose.
Ir užaugo, jau užaugo
Paukščių takas
Mūsų sparnuose.

Birželio 5 dieną vyko paskutinė 8-tų klasių mokinių pamoka, kurioje dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų artimieji, mokytojai. Pamoką pradėjo 8-tų klasių auklėtojos L. Makauskienė, D. Vaitiekūnienė, R.Vaivadienė, linkėdamos mokiniams kiekvienam susirasti savo kelią. Po šių auklėtojų žodžių visi sugiedojo mokyklos himną. Renginio vedėjos P.Adomavičiūtė ir E.Stankevičiūtė pakvietė visus susirinkusius pažiūrėti nuotaikingą filmuką, kuris padėjo prisiminti akimirkas, praleistas Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje. Mokiniai padėkojo mokytojams, visiems mokyklos darbuotojams, kurie juos lydėjo ketverius metus. Jiems buvo skirtas 8 a klasės merginų šokis ir 8 c klasės mokinės J.Motiejauskaitės atlikta daina.Vėliau kalbėję mokinių tėveliai taip pat linkėjo vaikams nesustoti, eiti pirmyn siekiant savojo tikslo. Mokyklos direktorius pasveikino mokinius, sėkmingai įveikusius dar vieną „gyvenimo slenkstelį“. Direktoriaus įsakymu įteikti padėkos raštai mokiniams už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvią socialinę veiklą, gerą lankomumą. Po visų sveikinimų ir palinkėjimų mokiniams įteikti pagrindinio ugdymo pirmojo etapo pažymėjimai.

Laikas nieko nelaukia. Vakar diena – jau istorija, rytojus – dar paslaptis.

Visiems jau buvusiems auklėtiniams linkime sėkmės.

Kazlų Rūdos savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojoms dėkojame už galimybę paskutinę aštuntokų pamoką pravesti erdvioje „klasėje“.

8-tų klasių auklėtojos