Penktokų išvyka prie Prano Dovydaičio paminklo

Rugsėjo 2 dieną visi penktokai, lydimi klasių vadovių I. Juškaitės ir J. Banionienės, nužingsniavo prie netoli mokyklos esančio Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio paminklo. Ten mokiniams buvo papasakoti svarbiausi iškilios personalijos biografijos faktai, padėtos gėlės bei žvakutės.

Jauniausi Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos nariai – mažieji Dovydaičiukai įsiliejo į mokyklos bendruomenę, tapo jos svarbia dalimi.