Profesinio veiklinimo pamokos Brigados generolo Kazio Veverskio poligone

Siekdami ugdyti pilietiškumo idėjas bei vystyti glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene lapkričio 20 dieną mūsų mokyklos 9 klasių mokiniai su profesinio veiklinimo mokytojais R.Janušausku ir R. Žemaitienė vyko į Brigados generolo Kazio Veverskio poligoną.

Mokiniai dalyvavo paskaitoje – užsiėmime, susipažino su logistikos mokymo centro transporto techninių specialybių rengimo skyriaus  vykdoma veikla, stebėjo vykdomas pratybas. Vykdant mokyklos programą „Profesinis orientavimas, supažindinimas su įvairiomis profesijomis”, mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos kariuomenės techninėmis specialybėmis.