Profesinio veiklinimo pamokos Brigados generolo Kazio Veverskio poligone

Siekiant ugdyti pilietiškumo idėjas bei vystyti glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene, Gruodžio 11 dieną mūsų mokyklos 9 klasių mokiniams su profesinio veiklinimo mokytojais R. Janušausku ir R. Žemaitiene buvo suorganizuota išvyka į Brigados generolo Kazio Veverskio poligoną. Mokiniai dalyvavo paskaitoje – užsiėmime, susipažino su logistikos mokymo centro transporto techninių specialybių rengimo skyriaus vykdoma veikla, stebėjo pratybas. Vykdant mokyklos programą „Profesinis orientavimas, supažindinimas su įvairiomis profesijomis”, mokiniams buvo pristatytos Lietuvos kariuomenės techninės specialybės. Dėkojame Brigados generolo Kazio Veverskio poligonui.

R.Žemaitienė