Profesinis veiklinimas, 407 Kazlų Rūdos šaulių kuopoje

Rugsėjo 11 d. devintos klasės mokiniai ir technologijų mokytojai (R.Janušauskas ir R.Žemaitienė) vyko į Lietuvos šaulių sąjungos, Marijampolės apskrities 4-osios rinkitės 407 Kazlų Rūdos šaulių kuopą.

Profesinis orientavimas– tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui bendrojo lavinimo, profesinio informavimo ir konsultavimo priemonėmis. Veiklinimo tikslas – susitikimas su Kazlų Rūdos šaulių kuopos šauliais,  susipažinti  su  organizacijos vykdoma veikla bei karjeros galimybėmis.