Profesinis veiklinimas, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje bibliotekoje

Rugsėjo 25d. devintos klasės mokiniai ir technologijų mokytojai ( R. Janušauskas ir R. Žemaitienė) vyko į Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešėję biblioteką.

Mokinių profesinio veiklinimo pažintinio vizito tikslas buvo supažindinti mokinius su bibliotekininko profesija. Aptarnavimo ir informacijos skyriaus vedėja R. Liberienė supažindino su vykdomomis veiklos sritimis: dokumentų kaupimu, tvarkymu, sisteminimu, saugojimu, panauda, bibliografavimu, kultūrinių edukacinių programų organizavimu ir kultūros plėtra. Informacinių technologijų sistemos administratorė G. Jakevičienė pasakojo apie veikiančią kompiuterinę klasę, vykdomus projektus, karjeros galimybėmis.