Profesinis veiklinimas „Sauliaus automobilių remonto“ autoservise

Devintos klasės mokiniai ir technologijų mokytojai R. Janušauskas, R. Žemaitienė vyko į Kazlų Rūdoje veikiantį „Sauliaus automobilių remonto“ autoservisą.

Profesinis orientavimas – tai nuoseklus ir kryptingas asmens parengimas profesijos pasirinkimui. Autoserviso savininkas S. Budrevičius supažindino mokinius su remonto dirbtuvėse vykdoma veikla, papasakojo apie automobilių gedimo nustatymą, naudojant IT, kalbėjo apie padangų montavimą ir balansavimą.