Projektui „Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos saulės elektrinė“ skirtas LR aplinkos ministerijos finansavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu (2020 m. rugsėjo 7 d.  Nr. D1–536) Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinei mokyklai ir dar 37 pareiškėjams – biudžetinėms įstaigoms skirtas finansavimas projektams pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto LR aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1–187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.1. papunkčio priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų panaudojimo visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendruomenėms ar centrams“.

Projekto „Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos saulės elektrinė“ vertė – 38 688,62 Eur, jo įgyvendinimas prasidės 2021 metais.