Renginiai

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS  RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRAFIKAS

 

2016–2017 m.m.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Data/ mėnuo Renginį organizuoja Padeda organizuoti, ruošia mokinius
1 Mokslo metų pradžios šventė Rugsėjo mėn. A.Lasinskienė

 

N.Gelgotienė I.Juškaitė-Lipskienė

J.Banionienė

2 Sveikatingumo savaitė- Sveikatiada

 

Spalio mėn. R.Žemaitienė N.Gelgotienė
3 Šeštų klasių kvadrato lyga

 

Spalio mėn. V.Kazakevičiūtė Klasių vadovai
4 Mokytojo dienos šventė Spalio mėn. N.Gelgotienė

 

M.Žemaitienė
5 Penktokų diena

 

 

Spalio mėn. L.Strukaitienė M.Žemaitienė

V.Kazakevičiūtė

N.Gelgotienė

V.Kazlauskas

J.Banionienė

6 Kūrybinių idėjų ir eksperimentų konkursas „Genijų valanda“ Lapkričio mėn. M.Žemaitienė

N.Gelgotienė

A.Balnienė
7 Konkursas „Olympis 2016“

 

Lapkričio mėn. R.Žemaitienė  
8 Protų mūšis Lapkričio mėn. L.Makauskienė I.Juškevičienė

J.Kvietkauskienė

D.Gurevičienė

9 Penktų klasių kvadrato lyga

 

Lapkričio mėn.. V.Kazakevičiūtė Klasių vadovai
10 Konkursas „Sumaniausias septintokas“ Lapkričio mėn. V.Bašinskienė  
11 Konkursas „Kalėdinė kompiuterinė pasaka“ Gruodžio mėn.   J.Staseliūnienė

A.Balnienė

12 Gerų darbų akcija „Šviesos diena“

 

Gruodžio mėn. N.Gelgotienė J.Paužienė
13 Talentų popietė

 

Gruodžio mėn. N.Gelgotienė Klasių vadovai
14 Kalėdinis krepšinio turnyras 3×3

 

Gruodžio mėn. V.Kazlauskas V.Kazakevičiūtė

R.Janušauskas

15 Meninio skaitymo

konkursas

 

 

 

Sausio mėn.   Z.Raškinienė

V.Ižganaitienė

J.Juškaitė-Lipskienė

A.Lasinskienė

16 “Ar meni?”

(renginys skirtas Laisvės gynėjų dienai)

Sausio mėn. L.Raškauskienė

 

R.Giedraitienė
17 Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

 

 

Vasario mėn.   R.Vaivadienė

D.Botyriūtė

B.Žemaitienė

R.Mocevičiūtė

18 Saugiojo interneto diena (5kl.)

 

Vasario mėn. D.Botyriūtė  
19 Renginys skitas valstybės atkūrimo dienai Vasario mėn. R.Giedraitienė L.Raškauskienė
20 Matematikos konkursas

„Kengūra 2017“

 

Kovo mėn. L.Strukaitienė D.Katilienė

M.Šnirpūnas

V.Bašinskienė

21 Anglų kalbos olimpiada

(5-10 kl.)

Kovo mėn. I.Juškevičienė

 

L.Makauskienė  J.Kvietkauskienė

D.Gurevičienė

22 Žemės diena  Kovo mėn. R.Žemaitienė A.Lasinskienė

N.Gelgotienė

M.Žemaitienė

J.Staseliūnienė

S.Kairienė

D.Vaitiekūnienė

23 Konkursas „Olympis 2017“

 

Kovo mėn. R.Žemaitienė  
24 Renginys skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo mėn. N.Gelgotienė

 

D.Botyriūtė

M.Žemaitienė

25 Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos istoriją?“

 

Balandžio mėn. L.Raškauskienė  
26 Knygos šventė Balandžio mėn. V.Išganaitienė A.Lasinskienė

I.Juškevičienė

27 Vaikų velykėlės Balandžio mėn. N.Gelgotienė

M.Žemaitienė

 
28 Velykinis tinklinio turnyras

 

Balandžio mėn. V.Kazlauskas V.Kazakevičiūtė

R.Janušauskas

29 Šeimos dienos šventė

 

Gegužės mėn. N.Gelgotienė V.Kazlauskas

J.Banionienė

A.Sakalauskas

R.Janušauskas

M.Žemaitienė

L.Strukaitienė

30 Abėcėlės šventė (6kl.)

 

Gegužės mėn. B.Žemaitienė

D.Botyriūtė

N.Jančaitienė

 
31 „Lobio paieška“ Gegužės mėn. D.Gurevičienė L.Makauskienė

J.Kvietkauskienė

32 Saugaus eismo konkursas „Saugus kelias į mokyklą“ (5 kl.) Gegužės mėn. R.Mocevičiūtė B.Žemaitienė
33 Sveikatiada Gegužės mėn. R.Žemaitienė N.Gelgotienė

V.Kazlauskas

34 Dviratininkų vairavimo varžybos „Saugus ratas“ Gegužės mėn. V.Kazakevičiūtė R.Janušauskas
35 Sveika vasara !

(Amatų diena)

 

Gegužės mėn. R.Janušauskas A.Sakalauskas

V.Kazakevičiūtė

N.Gelgotienė

M.Žemaitienė

V.Kazlauskas

J.Banionienė

36 Diena poligone Gegužės mėn.   R.Giedraitienė

L.Raškauskienė

37 Paskutinė pamoka (10 kl.)

 

Birželio mėn. B.Žemaitienė

R.Mocevičiūtė

 
38 Mokslo metų pabaigos šventė

 

Birželio mėn. A.Vaivada