SALDUMYNŲ DIENA, skirta Labdarai

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje  mokykloje

2018 lapkričio 6 dieną vyks

SALDUMYNŲ DIENA, skirta Labdarai

     Labdara, labdarystė, filantropija – savanoriška nesavanaudiška asmens veikla, aukojant kokias nors vertybes, suteikiant išteklių. Labdaros teikėjų paramos dalykų teikimas yra pagrįstas laisva valia ir yra neatlygintinas. Labdaros gavėjais gali būti neįgalieji (invalidai), ligoniai, našlaičiai ir be tėvų globos likę vaikai, pensininkai, bedarbiai, nuo įvairių grėsmių (karo, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių) nukentėję asmenys, taip pat šeimos (asmenys), kurių gaunamos pajamos negali patenkinti jų minimalių socialiai priimtinų poreikių.

 Mūsų mokyklos bendruomenė

 savo aukomis nutarė padėti:

Sergantiems ir vienišiems seneliams;

Gyvūnų prieglaudoje vargstantiems beglobiams.

Labdaros akcija vyks po 4 pamokų (12.10-12.40), mokykloje I aukšte (vestibiulyje, koridoriuje)

Kviečiame visus mokyklos bendruomenės narius( mokinius, jų tėvelius, mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus) dalyvauti šioje akcijoje.

Mažas pyragas – didelė pagalba!