Sausio 13-oji

Sausio 13-osios 30-čio proga mokiniai bandė atkartoti istorinius  įvykius savo piešiniuose. Piešinių kompozicijos ir emocija buvo perteikta jų darbuose. Šią dieną mokiniai žino kaip laisvės gynėjų dieną, „Atmintis gyva, kol liudija. Išsaugokime pri­si­mi­ni­mus apie Sau­sio13-ąją, da­lin­ki­mės jais su savo mokiniais, kad nepamirštume lais­vės kai­nos ir mo­kė­tu­me ją bran­gin­ti.“ Dalyvavo 6-10 klasių mokiniai
Mokytoja Vita Eidukaitytė