Laisvos darbo vietos

                  ATRANKA MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

                                                   2018-08-20

KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
SKELBIA ATRANKĄ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Motyvacinį laišką; (pageidaujama)
 7. Rekomendaciją (-as) iš buvusių ar esamų darboviečių; (pageidaujama)
 8. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui ( 2018 m. rugpjūčio 31 d. 14 val.)
  Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. rugpjūčio 20 d., pabaiga 2018 m. rugpjūčio 30 d. 17.00 val.).
  Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla, M.Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda arba elektroniniu paštu: mokykla@krpagrindine.lt
  Informacija apie skelbiamą atranką teikiama +37068038859

1. DAILĖS MOKYTOJAS (-A) 5-10 kl.

Darbo krūvis: 14 kontaktinių valandų per savaitę.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

 1. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS (-A) 5-10 kl.

Darbo krūvis: 10 kontaktinių valandų per savaitę.
Darbo sutarties rūšis: terminuota;
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.