Mokytojai

  Vardas, pavardė Dėstomas dalykas
1 Aušrelė Lasinkienė lietuvių kalbos ir literatūros programa
2 Rovena Venslauskienė muzikos programa
3 Vilma Ižganaitienė lietuvių kalbos ir literatūros programa
Rasa Žemaitienė  chemijos programa
technologijų programa
5 Loreta Strukaitienė matematikos programa
6 Vita Eidukaitytė dailės programa
7 Nemira Jančaitienė rusų kalbos programa
karjeros programa
8 Rimantas Janušauskas technologijų programa
Lilijana Raškauskienė  istorijos programa
 pilietiškumo pagrindų programa
10 Valdas Kazlauskas kūno kultūros  programa
11 Regina Vaivadienė vokiečių kalbos programa
12 Laima Grigaitytė lietuvių kalbos ir literatūros programa
13 Jolita Paužienė tikybos  programa
14 Ingrida Juškevičienė anglų kalbos programa
15  Asta Balnienė  fizikos programa
informacinių technologijų programa
16 Jurga Kvietkauskienė anglų kalbos programa
17 Inga Juškaitė-Lipskienė lietuvių kalbos ir literatūros programa
18 Daiva Vaitiekūnienė biologijos programa
19 Rasa Mocevičiūtė rusų kalbos programa
20 Nijolė Gelgotienė etikos programa
21  Jūratė Banionienė  technologijų programa
 dailės programa
22 Danguolė Botyriūtė rusų kalbos programa
23  Ramutė Giedraitienė  istorijos programa
 pilietiškumo pagrindų programa
24 Kristina Senkienė geografijos programa
25 Vilija Bašinskienė matematikos programa
26 Diana Gurevičienė anglų kalbos programa
27 Vilma Kazakevičiūtė kūno kultūros programa
28 Lina Makauskienė anglų kalbos programa
29 Jurgita Tiškevičienė biologijos programa
30 Jurgita Staseliūnienė informacinių technologijų programa
31  Sonata Kairienė  chemijos programa
 technologijų programa
32 Manvydas Šnirpūnas matematikos informacinių technologijų programa
33 Audrius Vaivada technologijų programa