SVARBI INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS IR MOKYKLOS DARBUOTOJAMS SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ GALIMAM KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMUI

Atsižvelgdami į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas dėl izoliavimosi laikotarpio asmenims, turėjusiems riziką užsikrėsti koronavirusu (COVID-19), informuojame Jus, kad tie, kurie 14 dienų laikotarpiu lankėsi Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionuose):

1. Privalo pateikti informaciją nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir užpildyti šią formą: http://nvsc.lrv.lt/
Užpildyta forma suteiks mokiniams galimybę būti atleistiems nuo pamokų lankymo.

2. Mokinių tėvai privalo:
2.1. informuoti klasės vadovą (-ę) arba mokyklos raštvedę Audronę Viskantienę (el. p.: mokykla@krpagrindine.lt, tel. Nr. (8-343) 68031) nurodant mokinio vardą, pavardę, klasę ir regioną, kuriame mokinys lankėsi, bei lankymosi laikotarpį;
2.2. izoliuoti vaiką namuose nuo grįžimo iš minėtų vietovių 14 dienų;
2.3. informacija mokiniams apie mokymąsi bus teikiama elektroniniame dienyne.

• Visus tėvus prašome kiekvieną dieną sekti naujausią Sveikatos apsaugos ministerijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro ir Kazlų Rūdos savivaldybės tinklalapiuose teikiamą informaciją.

• Nacionalinis visuomenės sveikatos centras rekomenduoja visiems dažnai plauti rankas, vengti viešųjų renginių ir artimo kontakto.

Bet kuriuo atveju, pajutę karščiavimo simptomus, neskubėkite į gydymo įstaigą, o skambinkite bendrosios pagalbos telefonu 112 ir klausykite specialistų nurodymų.Pasijutę blogai mokyklos darbuotojai susisiekite telefonu su savo tiesioginiu vadovu.

Atsižvelgdama į LR sveikatos apsaugos ministerijos, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas rekomendacijas viruso prevencijai mokykla ėmėsi atitinkamų veiksmų. http://www.kazluruda.lt/index.php?-1094137432

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos administracija