SVARBU! UGDYMAS KARANTINO METU!

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla, siekdama užtikrinti bendruomenės narių saugumą ir sveikatą karantino metu (lapkričio 9 – 27 dienomis) ugdymo procesą vykdo nuotoliniu būdu. Detalesnė informacija teikiama elektroniniame dienyne.

Penktų, septintų, devintų klasių mokiniai, dalyvaujantys bandomajame elektroniniame Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, į mokyklą kviečiami atvykti pagal jiems pateiktus iš anksto suderintus grafikus.

Kilus klausimų dėl COVID-19 situacijos valdymo prašome kreiptis tel. 8 662 65171 (mokyklos direktorė Asta Daugirdė).

Saugokime savo ir aplinkinių sveikatą. Būkime sveiki.