ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES BAŽNYČIOJE

Kovo 29 d. 7 kl. mokiniai Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje susipažino su gavėnios tradicijomis.

Kunigas Valdemaras papasakojo apie „Kryžiaus kelią”. Po to visi kartu apmąstydami Viešpaties Kančią ir prisimindami svarbiausius Jėzaus kryžiaus kelio momentus maldingai apėjo 14 kryžiaus kelio stočių.

Balandžio 20 d. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo Adoracijos budėjime. Apmąstė Didžiosios savaitės įvykius, meldė Dievo malonių sau, artimiesiems ir mokyklos bendruomenei. Dėkojame visiems už bendrą maldą.