Vaikų vasaros poilsio stovykla „Per aktyvų pažinimą“


Birželio 25 – 28 dienomis Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas savivaldybės vaikų socializacijos projektas – 5 dienų vaikų vasaros stovykla 5–8 klasių mokiniams.

Vaikai susirinko į stovyklą „Per aktyvų pažinimą”, kur jų laukė intensyvi įdomių užsiėmimų programa, skirta vasaros atostogoms paįvairinti, ugdantis neformaliose, pilnose įspūdžių veiklose. Projektas yra tęstinis, pradėtas vykdyti pieš šešerius metus. Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, sudarant sąlygas vaikams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, įvairiapusį ugdymą, pažįstant ir mylint savo gimtąjį kraštą per įvairias edukacines programas. Išvykų metu buvo plečiamas etnokultūrinis, kultūrinis akiratis, ugdomas pilietiškumas, tautiškumas ir sportiškumas. Mokiniai buvo užimti aktyvia sportine, patrauklia pažintine veikla, mokėsi kultūringo elgesio viešose vietose, susipažino su šaulio, sporto trenerio, gido, konditerio – kulinaro, medžių drožėjo, girininko profesijomis.
Projekto dalyviai aplankė įžymias vietas: Lietuvos šaulių sąjungos, Marijampolės apskrities šaulių 4-osios rinktinės 407 Kazlų Rūdos šaulių kuopą, SSRS 7-osios desantininkų divizijos slaptų objektų kompleksą „Kauno placdarmas“ Kazlų Rūdos savivaldybėje, Joniškio krepšio muziejų, Miško muziejų „Girios aidas“, skulptūros ir drožinių parką „ Žmogaus ir medžio gyvenimas“. Išvykų metu vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, gamindami muilą, šokoladą „Rūtos“ dirbtuvėse Šiauliuose, mokydamiesi Raudondvario dvare Renesanso šokių ir aktyviai ilsėdamiesi vandens parke. Projekto vadovės Rasa Mocevičiūtė, Asta Balnienė, Rasa Žemaitienė įteikė mokiniams diplomus ir prisiminimo dovanėles už šaunų dalyvavimą stovyklos veiklose. Visi drauge linkime jiems geros ir saugios likusios vasaros!

Projekto vadovės